ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดภูเก็ต

ขายที่ดิน สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดภูเก็ต

ค้นพบ 15 รายการ


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-38.9
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-43
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-71.3
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-73.3
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-84
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-5
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-34.1
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-41.3
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-50.3
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-62.4
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-68.5
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-10.9
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-30.9
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-8
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 28-0-84.9
ที่ตั้ง : วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ตอำเภอในจังหวัดภูเก็ต

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินหลุดจำนอง ที่ดินธนาคารยึด จังหวัดภูเก็ต เช็คที่ดินติดธนาคาร จังหวัดภูเก็ต ค้นหาที่ดินติดธนาคาร จังหวัดภูเก็ต ขายที่ดินติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินกรมบังคับคดี จังหวัดภูเก็ต